Struktur Organisasi MA Al-Azhar Andong

 1. Kepala  Madrasah :   Kusnan, S.Ag.M.P
 2. Wakil Kepala

a. Waka Kurikulum             :  Yuni Praptiningsih,S.Pd

b. Waka Kesiswaan              :  Heri Cahyono, S.Pd

c. Waka Humas                    :  Eko Puji Putranto,S.Pd

d. Waka Sarana Prasarana :  Hanif  Mughoyat, S.Pd.I

3.  Kepala Tata Usaha           :  Mujiyanto

4. Bendahara :

a. Bendahara pengeluaran/yayasan :  Nurmilah, S.Pd.I

b. Bendahara Bos/BSM/Bantuanlain :  Farida Nur Khasanah,S.Pd

c. Operator emis :  Nurmilah

   d. Operator simpatika :  Joko Santoso,S.Pd

 5. BP :  Chusnul Chotimah, S.Pd

Tathik Ambarkati, M.A

6.  Seksi-Seksi :

a. Kurikulum :

 • Bina Prestasidan K I R                          :  Tri Wulandari, S.Pd
 • Ketua Program IPA/IlmuAlam           :  Misrotun Ali Khotimah,S.pd
 • Ketua Program IPS/IlmuSosial          :  Eko Puji Putranto,SPd
 • Ketua Program Agama/Ilmu Agama :  Sakinatun  Nisak  H, S.PdI
 • Perpustakaan                                          : Suranto, M.Pd
 • Stap Perpustakaan                                 : Nadhiroh

b. Kesiswaan :

 • Pembina OSIS/UKS                :  Erni Setiyoningsih,S.Pd

Lina Hidayatul K, S.Pd ( bendahara osis)

 • Pramuka / PKS/ Paskibra      : Hanif  Mughoyat, S.Pd.I
 • Kesenian                                     : Faisal Zaini,S.Pd.I
 • Putri ( kajian)                            :Sakinatun  Nisak H,S.Pd.I

Siti Nafiah

c. Humas :

 • Sosial/ bendahara Taktis :  Sakinatun Nisak Hajar,S.Pd.I
 • P H B/upacara :  Heri  Cahyono, S.Pd
 •  Mading/Buletin       :  Hanif  Mughoyat, S.Pd.I
 • Koperasi :  Yuni Praptiningsih,S.Pd

7. Sarana Prasarana :

 • Pelaksana :  Mujiyanto
 •  7 K :  Ani Sholikah,SPd
 •  Kepala / KoordinatorLaboratorium :  Hery Cahyono,S.Pd

a) Kepala Fisika :  Misrotun Ali Khotimah,S.Pd

b) Kepala. Lab. Biologi :  Reni Sulistianti,S.Pd

c) Lab. Kimia :  Tri WulandariS.Pd

d) Kepala. Lab. Bahasa :  Suranto, S.Pd, M.Pd

e) Kepala Komputer :  Hidayatum Mualim,S.Pd

f) Kepala Ketra.Tata Busana :  Nurmilah, S.Pd.I

g) Kepala Otomotif dan elektro :  Heri Cahyono, S.Pd

9.   Satpam

10. Kebersihan/Penjaga : Shokeh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *